Diễn giả MC Thi Thảo đồng hành cùng Th.s Nguyễn Mai Lâm và Tiến sỹ tâm lý Đào Lê Hòa An trao 1000 học bổng tiếng anh trong dịp Covid19

Tin tức , Học Đường

10-04, 2020

Diễn giả MC Thi Thảo đồng hành cùng Th.s Nguyễn Mai Lâm và Tiến sỹ tâm lý Đào Lê Hòa An trao 1000 học bổng tiếng anh trong dịp Covid19

Diễn giả, MC Thi Thảo, chia sẻ kỹ năng cho sinh viên tại POS (Power of Speech)

Đời Sống Trẻ

27-11, 2019

Diễn giả, MC Thi Thảo, chia sẻ kỹ năng cho sinh viên tại POS (Power of Speech)

Xem 1 đến 2 của 2 (1 Trang)